بازاریابی

بهترین فروشگاه های لوازم منزل در استانبول

بهترین فروشگاه های لوازم منزل در استانبول را اینجا دنبال کنید

اگر شما تصمیم به زندگی در استانبول و دریافت اقامت ترکیه گرفته باشید، هر کجا که بروید بهترین فروشگاه ها را برای خرید لوازم منزل خود پیدا خواهید کرد. اگر در ترکیه هستید و نمی دانید لوازم منزل خود را از کجا بخرید، در اینجا 4 تا از...

نیروگاه خورشیدی گالاتاسرای

گالاتاسرای در تاریخ 9 مارس با انرژی سا ، شرکت تولید برق در ترکیه قراردادی امضا کرد تا یک نیروگاه انرژی خورشیدی را در سقف استادیوم فوتبال خود جهت تولید برق برای محل برگزاری نصب می کند. گالاتاسرای بر محیط زیست تمرکز کرده و در...

لیست ها را مقایسه کنید

مقایسه کنید