Tekinco Group

املاک ترکیه

devo.tekincogroup@gmail.com

پروژه‌ای استثنایی در تکسیم

کد پروژه: TKGE-123 نوع ملک: مسکونی وضعت ملک: آماده تحویل منطقه پروژه: تکسیم / استانبول شروع قیمت از: 375,000 دلار شرایط پرداخت: نقدی تعداد خواب

Read More »
devo.tekincogroup@gmail.com

پروژه ای ساحلی در بیوک‌چکمجه

کد پروژه: TKGE-187 نوع ملک: مسکونی- ویلایی وضعت ملک: آماده تحویل منطقه پروژه: بیوک‌چکمجه / استانبول شروع قیمت از: 230,000دلار شرایط پرداخت: نقدی تعداد خواب

Read More »
devo.tekincogroup@gmail.com

پروژه ای در عمرانیه

کد پروژه: TKGA-196 نوع ملک: مسکونی وضعت ملک: آماده تحویل منطقه پروژه: عمرانیه / استانبول شروع قیمت از: 140,000 دلار شرایط پرداخت: نقدی تعداد خواب

Read More »
پروژه آرت
devo.tekincogroup@gmail.com

پروژه ای در مركز شهر استانبول

کد پروژه: TKGE-205 نوع ملک: مسکونی وضعت ملک: آماده تحویل منطقه پروژه: شیشلی / استانبول شروع قیمت از: اتمام فروش شرایط پرداخت: نقدی تعداد خواب

Read More »
خانه رویایی شما کدام است؟

آپارتمان‌های زیبا

اجاره
$ 5235/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Offices: 20 / Baths: 6 / Sq Ft: 10450 

فروش
$ 151,000
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 3 / Baths: 2 / Sq Ft: 1450 

اجاره
$ 1600/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 2 / Baths: 1 / Sq Ft: 450 

For Sale
$ 89,500
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 1 / Baths: 1 / Sq Ft: 150 

For Rent
$ 1300/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 2 / Baths: 2 / Sq Ft: 725 

For Rent
$ 1235/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 3 / Baths: 2 / Sq Ft: 1450 

Find Your Perfect Home

Attractive Houses

For Rent
$ 5235/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Offices: 20 / Baths: 6 / Sq Ft: 10450 

For Sale
$ 99,900
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 3 / Baths: 2 / Sq Ft: 1450 

For Rent
$ 1600/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 2 / Baths: 1 / Sq Ft: 450 

For Sale
$ 89,500
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 1 / Baths: 1 / Sq Ft: 150 

For Rent
$ 1300/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 2 / Baths: 2 / Sq Ft: 725 

For Rent
$ 1235/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 3 / Baths: 2 / Sq Ft: 1450 

Find Your Perfect Home

Best Offices

For Rent
$ 5235/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Offices: 20 / Baths: 6 / Sq Ft: 10450 

For Rent
$ 1100/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 3 / Baths: 2 / Sq Ft: 1450 

For Sale
$ 160,000
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 2 / Baths: 1 / Sq Ft: 450 

For Rent
$ 1500/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Offices: 20 / Baths: 6 / Sq Ft: 10450 

For Rent
$ 1300/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 2 / Baths: 2 / Sq Ft: 725 

For Rent
$ 1235/mo
123 Fifth Avenue, NY 10160

Bedrooms: 3 / Baths: 2 / Sq Ft: 1450