انواع سند ملکی در ترکیه

به سند ملکی در کشور ترکیه، تاپو (TAPU) گفته می‌­ شود. تاپو یا همان سند ملکی، سندی بسیار مهم است که مالکیت شما بر اموال غیرمنقول توسط آن به اثبات میرسد و لازم است که حتما در زمان خرید ملک در ترکیه به این موضوع توجه خاص داشته باشید.همچنین تاپو به معنای یک اداره‌ی دولتی … ادامه خواندن انواع سند ملکی در ترکیه